fbpx

Om Strikkhopp & Sånt

Vi rigger for Strikkhopp fra Vemorkbroen i 1998Strikkhopp & Sånt AS hovedvirksomhet er kommersiell utnyttelse av tyngdekraften ved å tilby strikkhopping og andre aktiviteter som naturlig hører her til, samt fremstilling/salg av relatert utstyr og å tilby konsulenttjenester innenfor disse og lignende virksomheter.

Vi holder til i Tromsø og har siden 1992 vært en landsdekkende tilbyder av adrenalinaktiviteter som Strikkhopp og Katapulting.

Vi er den eneste aktøren i Norge som har vært gitt tillatelse fra Statens vegvesen til hopparrangementer fra broer langs riks- og fylkesvegnettet. Vi har tidligere arrangert hopping fra Tromsøbrua, Kvalsundbrua i Finnmark og fra 21. juni 2009 har vi tilbydt Strikkhopp fra Trolljuv bru i Hordaland.

I september 2012 startet vi opp hopping på Gorsabrua i Kåfjorddalen.